Pages Menu
Categories Menu

Najnowsze artykuły

Co uwzględnia tajemnica lekarska?

Avamys 1mg/500 Tyverb - 250 mg

Na każdego lekarza nałożony jest obowiązek zachowania tajemnicy lekarskiej. Oznacza to, że wszelkie informacje odnośnie zdrowia pacjenta, wyników badań czy pełnionej opieki nie mogą być wyjawione osobom nieupoważnionym. Taka reguła obowiązuje nawet po śmierci pacjenta.

Tajemnica lekarska dotyczy także personelu medycznego, który pełni opiekę zdrowotną nad pacjentem. Jednakże lekarz może udzielić tylko koniecznych informacji, dzięki którym pomoc

Lekarz, pacjent i choroba śmiertelna

Etyka lekarska zakłada, że stanowisko lekarza może pełnić osoba, która wykazuje takie cechy, jak dobroczynność, empatia, współczucie czy cierpliwość. Początkowo nie uwzględniano tego, czy lekarz powinien informować pacjenta o śmiertelnej chorobie. Taka informacja mogłaby wyrządzić szkodę pacjentowi i spowodować pogorszenie nie tylko zdrowia fizycznego, ale także psychicznego. Wówczas zakładano, iż lekarz nie musi udzielać pacjentowi wiadomości odnośnie niepomyślnych rokowań zdrowotnych.