etyka lekarska Postęp

Lekarz a prawa pacjenta

Choligrip HOT Seroxat 20mg

Relacje pacjent-lekarz powinny opierać się na wzajemnym szacunku oraz zaufaniu. Obowiązkiem każdego lekarza jest życzliwe oraz kulturalne traktowanie wszystkich pacjentów. Pacjent może mieć udział w podejmowaniu decyzji odnośnie jego zdrowia. Lekarz powinien respektować wszelkie postanowienia pacjenta. Istotny jest również sposób udzielania informacji medycznych. Lekarz musi tak sformułować zalecenia, aby były one zrozumiałe dla pacjenta. Powinien także wyczerpująco udzielić odpowiedzi na wszelkie pytania czy wątpliwości chorego.

Jeżeli lekarz chce skierować pacjenta na badania diagnostyczne, musi poinformować go o możliwych następstwach bądź ryzyku. Dany sposób leczenia nie może zostać wdrożony, jeśli pacjent nie wyrazi na niego zgody. Jest to możliwe dopiero wówczas, gdy istnieje realne ryzyko zagrożenia życia chorego.

W momencie, gdy pacjent zechce skorzystać z konsultacji innego lekarza, lekarz prowadzący nie może się sprzeciwiać. Zdarza się, iż w trakcie leczenia pojawiają się różnego rodzaju nieprzewidziane komplikacje. W takiej sytuacji, lekarz musi niezwłocznie powiadomić o tym pacjenta. Zabronione jest zatajanie tego typu informacji. Lekarz powinien również podjąć wszelkie działania, które umożliwiłyby poprawę tych komplikacji.

altargo maść

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *