etyka lekarska Postęp

Co uwzględnia tajemnica lekarska?

Cetebe Seretide Dysk

Na każdego lekarza nałożony jest obowiązek zachowania tajemnicy lekarskiej. Oznacza to, że wszelkie informacje odnośnie zdrowia pacjenta, wyników badań czy pełnionej opieki nie mogą być wyjawione osobom nieupoważnionym. Taka reguła obowiązuje nawet po śmierci pacjenta.

Tajemnica lekarska dotyczy także personelu medycznego, który pełni opiekę zdrowotną nad pacjentem. Jednakże lekarz może udzielić tylko koniecznych informacji, dzięki którym pomoc medyczna będzie udzielona prawidłowo. W niektórych przypadkach, lekarz może jednak wyjawić informacje o stanie zdrowotnym chorego. Dotyczy to lekarzy innych specjalności, których pomoc jest niezbędna w procesie dalszego leczenia. Lekarz ma również obowiązek przekazania wszelkich informacji organom, które otrzymały prawne upoważnienie. Przedtem jednak powinien powiadomić o tym pacjenta.

Ponadto lekarz jest zwolniony z tajemnicy lekarskiej w kilku przypadkach. Jednym z nich jest zgoda pacjenta. Drugim kryterium jest realne zagrożenie zdrowia lub nawet życia pacjenta, w przypadku zachowania tajemnicy lekarskiej. Ostatnim czynnikiem są poszczególne przepisy prawne. 

Aerosonit

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *