Pages Menu
Categories Menu

Najnowsze artykuły

Lekarz a prawa pacjenta

Relacje pacjent-lekarz powinny opierać się na wzajemnym szacunku oraz zaufaniu. Obowiązkiem każdego lekarza jest życzliwe oraz kulturalne traktowanie wszystkich pacjentów. Pacjent może mieć udział w podejmowaniu decyzji odnośnie jego zdrowia. Lekarz powinien respektować wszelkie postanowienia pacjenta. Istotny jest również sposób udzielania informacji medycznych. Lekarz musi tak sformułować zalecenia, aby były one zrozumiałe dla pacjenta. Powinien także wyczerpująco udzielić odpowiedzi na wszelkie pytania czy wątpliwości chorego.

Obowiązki lekarza

Podstawowym celem lekarza jest pomoc medyczna osobom potrzebującym. Określone zasady postępowania, zostały także uregulowane w Kodeksie Etyki Lekarskiej. Znajdują się w niej zapisy dotyczące ciągłego poszerzania wiedzy oraz umiejętności lekarskich.

Uwzględnione zostały także relacje personelu medycznego. Obowiązkiem lekarza jest szanowanie wszystkich pracowników medycznych oraz kulturalne i życzliwe ich traktowanie. Kodeks Etyki Lekarskiej zakłada również, iż lekarz powinien stronić

Współczesna medycyna a etyka lekarska

Postęp medycyny to nie tylko okazja do poprawy jakości i długości życia osób zdrowych i chorych. Współczesna medycyna stwarza także problemy natury moralnej. To do lekarza należy wybór, którego pacjenta operować w pierwszej kolejności, w sytuacji gdy tylko jedna sala operacyjna jest wolna. Tymczasem, niemal każdy chory oczekuje natychmiastowej pomocy lekarskiej. Z tego powodu etyka lekarska często porusza kwestie kompromisu pomiędzy oczekiwaniami chorego i możliwościami lekarza.

Etyka lekarska dawniej i dziś

Malarone cena

Zawód lekarza jest zaliczany do zawodów zaufania publicznego. Lekarz pełni bardzo istotną rolę w ratowaniu życia chorego i polepszaniu zdrowia. Zawód ten posiada wiele uregulowań nie tylko prawnych, ale także etycznych.

Pierwsze zapiski świadczące o etyce lekarskiej sięgają czasów 1792-1750 p.n.e. Zostały one opracowane przez króla babilońskiego Hammurabiego. W kodeksie zostało wprowadzone prawo do odwetu. W kontekście opieki lekarskiej, prawo Hammurabiego przewidywało, iż w przypadku śmierci pacjenta, lekarzowi obcinano ręce.